Szkolenie pracowników przez Internet

Realizując szkolenia w swojej firmie, warto przemyśleć organizację szkoleń z e-biznesu, wspierających rozwój, działalność i promocję przedsiębiorstwa. Szeroko pojęte, a jednocześnie popularne dziś „E-” przedsięwzięcia: e-banking, e-learning, e-commerce, e-society itd. są współcześnie najlepszym źródłem zdobywania  wiedzy i metodą pozyskiwania grona potencjalnych klientów (w przypadku np. sklepów internetowych, banków i wszelkiego rodzaju usługodawców), bądź sposobem budowania marki poprzez promocję.

Chcesz podnieść kwalifikacje i kompetencje swojego zespołu? Zorganizuj szkolenia w firmie! Brakuje Ci warunków do ich przeprowadzenia? Skorzystaj z e-learningu! Coraz popularniejszą metodą nauczania, przeprowadzania warsztatów i przekazywania wiedzy stają się urządzenia mobilne i Internet. Okazuje się, że wykorzystanie komputerów osobistych w dowolnym momencie i dowolnych warunkach jest bardzo skuteczne, ponieważ nie zobowiązuje pracowników do pełnej obecności podczas szkoleń, a jednocześnie wpływa na efektywność zespołu.  Ułatwiona także zostaje komunikacja. Należy pamiętać, że podczas szkoleń online rozwijane zostają zdalne umiejętności interpersonalne – mamy dostęp do czatów, blogów, komunikatorów, bądź poczty elektronicznej. Niewymierną zaletą jest również zminimalizowanie dyskomfortu, strachu i nieśmiałości, które w wielu przypadkach wiążą się z realizacją tradycyjnych szkoleń.  Wśród pozostałych  atutów możemy wyróżnić lepsze dopasowanie do potrzeb uczniów – wybór kolejnych modułów i naukę we własnym tempie – oszczędność czasu, który należałoby poświęcić na dojazd do miejsca szkolenia, a także zminimalizowanie kosztów firmy korzystającej z usług platformy e-learningowej.

 

Warto pamiętać, że istotną wadą jest brak osobistej interakcji z wykładowcą, uniemożliwienie nawiązania dialogu czy rozwiania wątpliwości dotyczących realizowanego materiału. Przeprowadzanie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu jest jednak niewymierną korzyścią dla firmy. Poniesienie niewielkich kosztów usługi, czyli udostępnienia platformy, może w dużym stopniu podnieść kompetencje rozwoju współpracowników i zmotywować do dalszej pracy.