Role grupowe w zespole

Każdy z nas w kontakcie z innymi przyjmuje jakąś rolę. Taki preferowany przez nas sposób funkcjonowania, sprawia, że pracujemy chętniej i efektywniej.

Dobry menadżer powinien zwracać uwagę na naturalnie wyłaniające się rolę w grupie i według nich przydzielać zadania. Zadaniem dobrego menedżera jest rozpoznanie predyspozycji członków zespołu do podejmowania określonych, umiejętny ich rozdział oraz wytłumaczenie, na czym ich rola ma polegać i jakie będą czekać ich zadania.

Belbin wyróżnił trzy ukierunkowania takich ról na: zadaniowe, socjalne i intelektualne.

Do zadaniowych należą trzy podtypy osób:

Implementer– Niezwykle przydatny w firmie, ze względu na swoją niezawodność i efektywność.  Nie pomija on niewygodnych dla niego zadań. Służy pomocą i wsparciem. Jest zawsze na bieżąco.

Perfekcjonista– Choć to określenie zdobyło negatywny wydźwięk, to perfekcjonista jest nieoceniony w zadaniach, wymagających dużej dokładności, precyzji oraz stałej koncentracji na wysokim poziomie. Pomaga on rozwinąć w zespole poczucie czasu i pilnuje terminów.

Lokomotywa– Jest bardzo aktywna i dobrze wykonuje zadania pod presją. Szybko inicjuje i podejmuje działania. Nie czeka na wyniki interpersonalnych dyskusji, ale łączy pomysły gwarantując tym działanie zespołu.

Role socjalne obejmują:

Koordynator– Opiera swoje działania na partnerstwie, chętnie przyjmuje rolę osoby odpowiedzialnej za zespół. Spokojnie rozwiązuje problemy. Efektywnie wykorzystuje zasoby grupy.

Dusza Zespołu– Zapobiega konfliktom w grupie, co pozwala na pełne zaangażowanie i wspólną pracę. Jest bardzo wrażliwa na grupę i wie, co się w niej aktualnie dzieje i jaka panuje w niej atmosfera.

Poszukiwacz Źródeł– Jest świetny w poszukiwaniu możliwości na zewnątrz grupy, takich jak ważne kontakty, czy trudno dostępne informacje.

Intelektualne role:

Kreator– Jego rolą są innowacyjne pomysły, rozwiązywanie problemów i wizjonerskie podejście do nowych etapów projektów. To właśnie on ukazuje nowe drogi, przy braku postępów.

Ewaluator– Praktyczny i opanowany. Świetnie analizuje wszelkie problemy i koncepcje. Łatwo potrafi się do nich ustosunkować. Poprowadzi zespół, gdy wszyscy inni sobie nie poradzą.

Specjalista– To osoba, bez której wiedzy i umiejętności, zespół często by stawał w miejscu. Jest analityczny
i bezstronny. Operuje informacjami, które nie są powszechnie dostępne.

Sama definicja zespołu ujmuje go, jako grupę osób posiadającą uzupełniające się umiejętności. Odpowiednio

dopakowując zadania do naturalnych umiejętności osób. Jesteśmy w stanie stworzyć zespół, który sprosta każdym trudnościom i będzie efektywnie pracował.