MESSAGING – czyli jak wpływać na innych?

MESSAGING - czyli jak wpływać na innych?

Przed dokonaniem zakupu, czy podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług określonej firmy klienci zazwyczaj zbierają informacje o dostępnych produktach/usługach, ich dostawcach/producentach, etc. W jaki sposób?

Czytaj dalejMESSAGING – czyli jak wpływać na innych?

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Sztuka argumenacji jako podstawowe narzędzie handlowca

Sztuka argumenacji jako podstawowe narzędzie handlowca

Każdemu z nas zależy na tym, aby być osobą przekonującą i w interesujący sposób przedstawiać swój punkt widzenia. Pomaga w tym między innymi umiejętny dobór argumentów.

Czytaj dalejSztuka argumenacji jako podstawowe narzędzie handlowca

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak sobie radzić z zarzutami i wątpliwościami?

Jak sobie radzić z zarzutami i wątpliwościami?

KROK 1:
Sporządź listę wszystkich pytań i obiekcji handlowych, jakie kiedykolwiek zdarzyło Ci się usłyszeć.

KROK 2:
Uszereguj tę listę według częstości występowania. Które z nich słyszałeś najczęściej, które pojawiały się trochę rzadziej, a które zupełnie rzadko.

Czytaj dalejJak sobie radzić z zarzutami i wątpliwościami?

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak stworzyć poprawną analizę potrzeb klienta?

Jak stworzyć poprawną analizę potrzeb klienta?

Cele analizy potrzeb klienta:

Cele analizy potrzeb Klienta możemy podzielić na miękkie i twarde. Cele twarde są związane ściśle z analizą potrzeb. Realizując je możemy uzyskać:

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kilka słów na temat stylów społecznych

Kilka słów na temat stylów społecznych

Ludzie różnią się między sobą wieloma cechami zewnętrznymi i wewnętrznymi, jak również pod względem sposobu funkcjonowania i komunikowania się z innymi. Człowiek, kiedy przychodzi na świat, dysponuje różnymi aspektami zachowań.

Czytaj dalejKilka słów na temat stylów społecznych

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trójpoziomowa analiza potrzeb Klienta – jeden z elementów sprzedaży

Trójpoziomowa analiza potrzeb Klienta - jeden z elementów sprzedaży

Cele analizy potrzeb klienta możemy podzielić na miękkie i twarde.

Cele twarde są związane ze stricte analizą potrzeb.

Czytaj dalejTrójpoziomowa analiza potrzeb Klienta – jeden z elementów sprzedaży

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak przełożyć cele strategiczne organizacji na cele komórek organizacyjnych i pracowników?

Jak przełożyć cele strategiczne organizacji na cele komórek organizacyjnych i pracowników?

Proces wyznaczania celów rozpoczyna się od określenia strategii organizacji. Poprawnie zbudowana strategia wyraża cele długoterminowe organizacji, odpowiadające generalnym kierunkom jej działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów (Chandler A.D., 1962). Strategia powinna uwzględnić zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji (np. zmiany na rynku pracy, zmiany przepisów unijnych) i odnosić się do planowanych (przez naczelne kierownictwo) efektów podejmowanych przez całą organizację działań.

Czytaj dalejJak przełożyć cele strategiczne organizacji na cele komórek organizacyjnych i pracowników?

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak powstają cele w organizacji?

Jak powstają cele w organizacji?

Cel to stan oczekiwany, docelowy. To dążenie do uzyskania konkretnie zdefiniowanej zmiany. Zmianę można efektywnie przygotować i przeprowadzić jedynie w przypadku dokonania analizy aktualnego stanu funkcjonowania organizacji. Staranna i dokładna analiza wszystkich uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych determinuje również poprawną budowę celów (strategicznych, operacyjnych i taktycznych). Poprawnie sformułowane cele powinny charakteryzować się cechami zgodnymi z koncepcją SMART (akronim od angielskich słów).

Czytaj dalejJak powstają cele w organizacji?

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ocena 360º jako metoda diagnozy

Ocena 360º jako metoda diagnozy

Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia. W praktyce to osoby z różnych szczebli organizacji (współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci wewnętrzni) oraz osoby spoza niej (np. klienci zewnętrzni, dostawcy).

Czytaj dalejOcena 360º jako metoda diagnozy

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)