Menadżer a jego wizerunek

Od menedżerów pełniących funkcje na  każdym szczeblu wymaga się przede wszystkim tego, że będą umieli w adekwatny sposób zarządzać ludźmi, motywować  i jednoczyć ich wokół wspólnego celu, a także będą w stanie przewidywać zachowania i rozładowywać ewentualne napięcia w grupie oraz będą dbać o rozwijanie kariery pracowników. Wszystkie te oczekiwania sprawiają, że menadżerowie muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności oraz kompetencje zarządcze.

Takie podejście ujmuje w praktyczny sposób pojęcie umiejętności przywódczych, które w obecnym czasie już nie są zastrzeżone tylko i wyłącznie dla menadżerów strategicznych. Determinuje to jednocześnie, że kursy dla menadżerów oraz szkolenia powinny być  w zdecydowanym stopniu praktycznym treningiem skoncentrowanym na codziennej pracy.

Szkolenia dla menedżerów powinny być prowadzone przez doświadczonych trenerów z długotrwałym stażem menadżerskim. Każde szkolenie musi być poprzedzone dogłębną analizą doświadczeń oraz oczekiwań, jakie stawiają osoby chętne rozwijając własne kompetencje. Szkolenie menadżerskie oparte jest na praktycznych ćwiczeniach, poruszających problemy z jakimi  mają styczność w życiu zawodowym jak i codziennym. Szkolenie zazwyczaj powinno kończyć się stworzeniem przez uczestników indywidualnych planów rozwoju i doskonalenia kompetencji menadżerskich.