Być liderem, ale jakim?

Współcześnie powstało kilka popularnych styli i metod zarządzania ludźmi. Do każdego przedsiębiorstwa należy dostosować  indywidualny sposób, jednakże dopiero ich połączenie może przynieść pozytywny skutek. Wyróżniamy trzy najpopularniejsze style.

Styl liberalny – wdrożenie go do przedsiębiorstwa wielokrotnie wiąże się z dużym zaufaniem do pracowników i współpracowników. Menadżer daje swoim podwładnym „wolną rękę”, co niejednokrotnie może zostać przez nich wykorzystane.  Dużą wadą jest również brak ingerencji ze strony przełożonych, bowiem ignorowanie potrzeb pracowników, jak i bagatelizowanie stosunków oraz relacji pomiędzy nimi często, prowadzi do rozwoju konfliktów i piętrzenia nowopowstałych problemów.

Styl autokratyczny – niesie on za sobą pełną kontrolę nad pracą zespołu. Jest idealnym zaprzeczeniem liberalności, bowiem przełożony, wydając polecenia, ściśle kontroluje ich realizację oraz uniemożliwia swobodne wypełnienie powierzonych zadań. Menadżer nie kładzie również nacisku na relacje interpersonalne i samopoczucie współpracowników. Dobrą, pozytywną atmosferę przenosi na drugi plan licząc, że pomimo często niesprawnej komunikacji, zadania zostaną w pełni zrealizowane, a cel osiągnięty.

Styl demokratyczny – czyli prawdopodobnie najlepszy ze sposób zarządzania zespołem. Charakteryzuje się zarówno wysoką wydajnością menadżera i zespołu, a jednocześnie pozwala dbać o przyjazną atmosferę pracy oraz budowanie relacji interpersonalnych. Jest to współcześnie najpopularniejszy model zarządzania zespołem, bowiem kładąc nacisk na zrozumienie pracowników i jednocześnie motywując ich do działania, pozwalamy by sukcesywnie dążyli do wyznaczanych sobie celów.

Nie wiesz, który ze styli wprowadzić  w swojej firmie? Pamiętaj, że biorąc pod uwagę Model Klucza, porównywany często do klucza tworzonego przez lecące gęsi, każdy z Twoich współpracowników powinien mieć możliwość wykazania swoich umiejętności, a jednocześnie poczuć przynależności do grupy. Warto tworzyć przyjazną atmosferę pracy, w której każdy czuje się swobodnie, jasno wygłasza swoje poglądy i nie czuje obaw w trakcie „burzy mózgów”, usprawniającej działanie przedsiębiorstwa.